Кабинет по кожни болести и козметична дерматология д-р Дянкова събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност.

   От 25 май 2018 г. влeзe в сила нов регламент за защита на личните данни (GDPR), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. Регламентът ни задължава:

   • Да ви информираме какви лични данни събираме
   • Да обясним защо ги събираме
   • Да искаме вашето съгласие за съхранение и използване на личните ви данни
   • Да осигурим право на достъп до събраните от вас лични данни
   • Да предоставим възможност за промяна на съгласието си за използването на личните ви данни за различни цели
   • Да позволим да упражните правото си на корекция или изтриване на личните ви данни (“да бъдеш забравен”).
   • Да изброим трети лица, с които споделяме вашите лични данни

   Всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено физическо лице, се счита за лични данни. Това включва име, снимка, ЕГН, номер на карта за самоличност, имейл адрес, телефонен номер, домашен адрес, IP адрес, банкова сметка, идентификационен номер на “бисквитка” и др. Отделни данни, които когато се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни.

   Какви лични данни събираме, обработваме и съхраняваме:

   • Име
   • ЕГН
   • Телефонен номер за връзка
   • Имейл адрес
   • IP адрес
   • Информация за посещенията ви и употребата на този уебсайт, включително референтния източник, продължителност на посещение, гледания на страници и уебсайт навигация
   • Идентификационни номера на “бисквитки”

   Използваме личните ви данни за следните цели:

   • Предоставяне на здравни услуги – диагностика, консултация, лечение, естетични процедури и други свързани с дейността на кабинета услуги.
   • Подобряване сигурността на уебсайта
   • Статистически и маркетингови проучвания

   Лица, с които споделяме личните ви данни

   Не предоставяме личните ви данните на трети лица, освен в случаите в които сме длъжни да го направим по закон.

   Защита на личните данни

   Използваме физически и електронни средства за предотвратяване на загуба и неправомерен достъп до личната ви информация.

   Трансфер на данни

   Не извършваме трансфер на данни към други държави или международни организации.

   Срок за съхранение на личните ви данни

   Съхраняваме личните ви данни докато разполагаме със законово основание за това.

   Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

   Оттегляне на съгласието за обработване на личните ви данни

   Ако не желаете всички или част от вашите лични данни да продължат да бъдат съхранявани и обработвани за конкретна или за всички цели на обработване, можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

   Право на достъп

   Имате право да изискате и получите от нас потвърждение дали се обработват ваши лични данни. В случай, че съхраняваме и обработваме ваши лични данни, имате право на достъп до тях. При поискване предоставяме копие на обработваните ваши лични данни – в електронна или друга подходяща форма.

   Право на коригиране или попълване

   Можете да коригирате или попълните неточните или непълни ваши лични данни с отправяне на искане до нас.

   Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

   Имате право да поискате изтриване на вашите лични данни, когато е налице някое от изброените по-долу основания:

   • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
   • Оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
   • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

   Не изтриваме данните, когато съществува законово задължение за тяхното съхранение.

   Право на ограничаване

   Имате право да изискате от нас да ограничим обработването на ваши лични данни, когато:

   • Оспорите точността на личните ви данни;
   • Обработването е неправомерно.

   Право на преносимост

   Може да поискате от нас директно да прехвърлим вашите лични данни към посочен от вас администратор, когато това е технически възможно.

   Право на възражение

   Можете да възразите срещу обработването на ваши лични данни от нас, когато се съмнявате в законния интерес за тяхната обработка.

   Администратор:

   Д-р Диана Дянкова
   ул. Мостова 18, Русе, България
   Тел: +359 888 332293
   E-mail: derm54@abv.bg